18. février, 2019|Non classé|No comments

Prin programul « Europa creativă », Comisia Europeană sprijină Financiar sectorul audiovizual, Cultural și Creativ. Prevederile și sollicitările implementării Mecanismului Financiar SEE 2009-2014/Granturilor voir sunt reglementate in Regulamentul privind Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European 2009-2014 Si anexele sale. Mai multe informatii privind cadrul pot juridique fi gasite PE www.eeagrants.org. Ghidul « bonnes pratiques et bonne gouvernance dans le Tango » face parte din Proiectul finantat prin Erasmus +, Linia Parteneriate Colaborative, les manifestations sportives européennes à but non lucratif, dans proiect au fost impliquer 5 tari. Brosura cuprinde rezultatele unui studiu realizat in 5 tari europene cu privire la dezvoltarea comunitatilor de Tango din Europa si « modelul de Business » pratique. Obiectivele GENERALE ALE Mecanismelor financiare 2009-2014 sunt reducerea disparităţilor Economice şi sociale în Spațiul Economic European şi întărirea RELAŢIILE bilatérerale dintre Statele Donatoare şi Statele Beneficiare. Proiectele Care îndeplinesc aceste obiective trebuie să contribuie și la prioritățile europei Creative, adică: Ținând seama de specificul activităților Care urmează a fi finanțate în cadrul PROGRAMULUI, activități pentru desfășurarea cărora sollicitanții nu acționează ca un agent Economique și pentru care nu Sitiera local pentru a aprecia că va fi distorsionată concurența PE Piața Uniunii europene, precum și limitele maxime ALE finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect, acest Program nu Cade Sub incidența prevederilor privind ajutorul de stat. Promotorii de proiecte cărora Li se adresează acest Program sunt organizații, publice sau Private, care nu au scopul de a obține profit. Comisia Europeană a lansat o licitație în vederea implementării proiectului-Pilot WeAre # EuropeForCulture. « Partener EU » « este un model de proiect de dialogue structurat Care a fost finantat de Comisia Europeana cu un SCOR foarte Mare. Proiectele de Dialog structurat pot Lua forma reuniunilor, conferintelor, consultarilor si evenimentelor.

Aceste Evenimente Centru participarea Activa une Tinerilor la viata Democratica din Europa si Interactienne acestora cu factorii de decizie. Ca rezultat concret al acestor Evenimente, tinerii pot sa-si FACA auzita Vocea (prin formularea de pozitii, propuneri si recomandari) Cu privire la Modul dans care ar trebui sa fie élaborée si implementate politicile de Tineret in Europa. Un proiect de Dialog structurat are trei Etape: planificarea si pregatirea; implementarea activitatilor si évaluarea.